V. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat 2017

A Magyar Néprajzi Társaság Tradíció pályázatot hirdet fő partnerével a Néprajzi Múzeummal és társkiíró partnereivel, a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézetével és Történettudományi Intézetével, a ELTE BTK Néprajzi Intézettel és a Szentendrei Szabadtéri Múzeummal, a Hagyományok Házával, a Honismereti Szövetséggel. Több témában és minden korcsoport, a határon túliak részvételével az egyéni és csoportos önkéntes néprajzi gyűjtők, néprajzkutatók, pedagógusok és diákok pályázhatnak a hagyományok és a jelenkori élő kultúra dokumentálásával, gyűjtésével, feldolgozásával.

 

FONTOS DÁTUMOK:

-Az előzetes regisztráció határideje: 2017. április 28. péntek

-A pályamunkák benyújtásának határideje: 2017. május 19. péntek 24 óra.

-A pályázat elbírálása 2017. szeptember 1-ig történik meg.

-A Tradíció Ünnepélyes Eredményhirdető konferencia megrendezésére 2017 októberében kerül sor.

 

A MEGPÁLYÁZHATÓ HÁROM TÉMAKÖR:

1956 kulturális és történelmi emlékezete:

2016-ban emlékezünk az 1956-os történelmi események 60. évfordulójára. Pályázatunk kiemelt kategóriáját ennek szellemében hirdetjük meg. Várjuk a még élő szemtanúk, résztvevők személyes visszaemlékezéseit, tárgyi emlékeit, fotóit, feljegyzéseit, a velük készített interjúkat és azok néprajzi, folklorisztikai szempontú feldolgozásait. Pályázni lehet naplók, visszaemlékezések, röplapok, fotók, egyéb dokumentumok közreadásával, illetve értelmezésükkel. Gyűjthető az a viszonyulási mód, ahogy a rendszerváltozás után egyének gondolkodnak a korabeli eseményekről, illetve közösségek megemlékeznek róla. Szóbeli visszaemlékezés a korabeli eseményekre. Írott visszaemlékezés a korabeli eseményekre. Jelszavak, rigmusok. Gúnyversek. Viccek. Csasztuskák, Vitaversek. Rímes átkozódások. Travesztiák, Parafrázisok.

Rituális eseményekre történő visszaemlékezések, azok dokumentálása:

Szobordöntések, Vörös csillag leverése, Népköztársasági címer kivágása, Okmány-, kép- és könyvégetések, Kipellengérezés, megszégyenítés, Képletes és valóságos akasztások, Lincselés, Keresztállítás, Falfeliratok, Adománygyűjtés.

 

Emlékezünk:

A történeti emlékezet, a személyes emlékek (írott, hang- és képrögzített), önéletírások, naplók, levelezések, falukrónikák, saját élmények vagy mások visszaemlékezése (interjú, önéletírás), különös tekintettel a katonaéletre: II. világháborús levelek, tábori levelezőlapok, hadifogoly naplók, visszaemlékezések családi történetekre, családi források felkutatása. Továbbá várjuk a magyarországi szocializmus évtizedeire vonatkozó visszaemlékezéseket a társadalmi, közösségi és gazdasági élet területeiről, az egyéni és kisközösségi életstratégiákról.

 

Szabadon választott bármely néprajzi téma:

Kézművesség, mesterségek, tárgyalkotás, gazdálkodás, építkezés, lakáskultúra, viselet, táplálkozás, étkezési szokások, népszokások, néphit, népi vallásosság, játékkultúra, népköltészeti, élő népművészeti, népzenei és néptánc alkotások, tájnyelv, helynevek, a hagyományos közösségek élete régen és ma, a néprajzi oktató-nevelő munka óvodától a középiskoláig.

 

A pályázat teljes leírása letölthető a következő linken:

https://drive.google.com/file/d/0B3ALal0Cd-wULWxVTTdkTG5RbFk/view

 

forrás: http://www.neprajzitarsasag.hu/?q=node/1645

 

« vissza a pályázatokhoz