„Óperenciás” meseillusztrációs rajzpályázat 2018

A pályázat célja a magyar népmesék, mondák és népszokások világának képi megjelenítése a Mátyás király Emlékévhez kapcsolódva

Ajánlott témák:

A., szabadon választott magyar népmese, néphagyomány megjelenítése;

B., magyar mondák, történelmi témájú legendák felidézése képregény formájában.

Pályázni lehet Vas megye területéről a következő korcsoportokban:

 • óvodás korosztály (3-7 év),
 • kisiskolás korosztály (7-10 év),
 • felső tagozatos korosztály (10-14 év).

Pályázható kategóriák:

 1. Óvodás és kisiskolás kategóriában:
 • Szabadon választott népmese, jeles nap, népszokás ábrázolása jellemző cselekmény vagy mesehős megjelenítésével, grafika és festőtechnika alkalmazásával.
 • Mátyás királyról szóló mesék, történetek feldolgozása és ábrázolása grafika és festőtechnika alkalmazásával.

 

 1. Felső tagozatos kategóriában:

A magyar történelem ismert történeteinek, legendáinak megjelenítése a képregény műfajának eszközeivel, kiemelt figyelemmel Mátyás király korára, a róla szóló mondákra.

 • A pályamű egy oldalas, minimum 4, maximum 10 képkockából álljon, A/4-es vagy A/3-as méretben.
 • Az alkotás tartalmazzon szöveget, mely lehet kézzel írott vagy nyomtatott kivitelű.
 • A pályamű készülhet hagyományos (ceruzával előrajzolva, tollal, tussal, filccel kihúzva) vagy digitális technikával.

 

Nevezési feltételek:

Egy pályázó legfeljebb 3 képzőművészeti alkotással pályázhat, egyéni pályázók alkotásait is várjuk.

A pályamunkákon kérjük az alábbi adatokat feltüntetni:

 • a pályázó neve, kora, óvoda/iskola neve, címe,
 • felkészítő pedagógus neve, e-mail címe,
 • óvodák/iskolák esetén összesítő lista a beküldött alkotásokról,
 • az alkotás címe.

 

Beküldési határidő: 2018. március 3.

Kiállítás megnyitó és a pályázat ünnepélyes eredményhirdetése:

AGORA – Művelődési és Sportház, 2018. március 20-án 15.00 óra

A kiállítás megtekinthető: 2018. március 20-tól április 12-ig.

Információk: 06 94/312-666/13-as mellék; e-mail: nemeth.zita@agora-savaria.hu

 

Postázási cím:

AGORA – Művelődési és Sportház

9700 Szombathely, Március 15. tér 5.

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óperenciás”

« vissza a pályázatokhoz