„Óperenciás” – Meseillusztrációs rajzpályázat 2018

A pályázat célja a magyar népmesék, mondák és népszokások világának képi megjelenítése a Mátyás király Emlékévhez kapcsolódva

 

Ajánlott témák:

A., szabadon választott magyar népmese, néphagyomány megjelenítése;

B., magyar mondák, történelmi témájú legendák felidézése képregény formájában.

 

Pályázni lehet Vas megye területéről a következő korcsoportokban:

– óvodás korosztály (3-7 év);

– kisiskolás korosztály (7-10 év);

– felső tagozatos korosztály (10-14 év).

 

Pályázható kategóriák:

  1. Óvodás és kisiskolás kategóriában:

– Szabadon választott népmese, jeles nap, népszokás ábrázolása jellemző cselekmény vagy mesehős megjelenítésével, grafika és festőtechnika alkalmazásával.

– Mátyás királyról szóló mesék, történetek feldolgozása és ábrázolása grafika és festőtechnika alkalmazásával.

 

  1. 2. Felső tagozatos kategóriában:

A magyar történelem ismert történeteinek, legendáinak megjelenítése a képregény műfajának eszközeivel, kiemelt figyelemmel Mátyás király korára, a róla szóló mondákra.

 

– A pályamű egy oldalas, minimum 4, maximum 10 képkockából álljon, A/4-es vagy A/3-as méretben.

– Az alkotás tartalmazzon szöveget, mely lehet kézzel írott vagy nyomtatott kivitelű.

– A pályamű készülhet hagyományos (ceruzával előrajzolva, tollal, tussal, filccel kihúzva) vagy digitális technikával.

 

 Nevezési feltételek:

 Egy pályázó legfeljebb 3 képzőművészeti alkotással pályázhat, egyéni pályázók alkotásait is várjuk.

A pályamunkákon kérjük az alábbi adatokat feltüntetni:

– a pályázó neve, kora, óvoda/iskola neve, címe;

– felkészítő pedagógus neve, e-mail címe;

– óvodák/iskolák esetén összesítő lista a beküldött alkotásokról;

– az alkotás címe.

 

Beküldési határidő: 2018. március 3.

Kiállítás megnyitó és a pályázat ünnepélyes eredményhirdetése: AGORA – Művelődési és Sportházba, 2018. március 20-án 15.00 óra.               

A kiállítás megtekinthető: 2018. március 20-től április 12-ig.

 

Információk: 06 94/312-666/13-as mellék; e-mail: nemeth.zita@agora-savaria.hu.

Postázási cím: AGORA – Művelődési és Sportház

9700 Szombathely, Március 15. tér 5.

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óperenciás”

« vissza a pályázatokhoz