2018. január 25. 13:00 - 2018. február 24. 18:00 | VILTIN Galéria
Kiállítás

Szabó Klára Petra / Semmit magamról / Nothing about me

Szabó Klára Petra legújabb munkái mind tartalmi, mind formai tekintetben új témaköröket és megoldásokat hoztak munkásságában. Pályája kezdetén a divatot, mint társadalmi jelenséget tematizáló részletgazdag akvarellsorozatáról vált ismertté. Ugyan az évek során a műfaj szinte védjegyévé vált, a hangvétel egyre személyesebb témák felé fordult. Míg Art & Style sorozatában barátai öltözködését dokumentatív portrék formájában örökítette meg, addig a legújabb, Black Box (2017) és Gyűjtő (2017) sorozatok központi motívuma önmaga lett.
A nyitható fedelű fekete dobozok nem az ismerősök megjelenését, hanem azok gondolkodásmódját és beállítottságát teszik vizsgálat tárgyává egy-egy kiragadott idézet és a hozzá társított jelenetet ábrázoló akvarell formájában. A művésznek címzett, látszólag jószándékú megjegyzésekben a kollégák akarva-akartalanul tágabb szociális kérdésekre reflektálnak. A művész, a nő, a feleség és a potenciális anya hagyományos és egysíkú szerepmodelljei bontakoznak ki az ártalmatlannak tűnő hozzászólások nyomán.
A Gyűjtő sorozat ismétlődő, mégis változatos motívumkészlete különböző meztelen testrészekből épül fel, amelyek egymástól elválasztva, fragmentáltan jelennek meg. A legérzékenyebb, lágy pontjaikban feltűzött torzóktól elválasztva megjelenő végtagok a cselekvésképtelenség érzetét keltik. Szabó teste egyszerre tárgya a gyűjtő ismeretlen szándékának és saját megfigyelésének is.
A látszólag magánjellegű vélemények és intim zónák az önvizsgálatra ösztönző tényezők tükrében napi szintű társadalmi kérdésekre is ráirányítják a figyelmünket.

 

További események ebben a kategóriában >>